Zdobywaliśmy doświadczenie uczestnicząc w projektach na terenie całej Polski oraz poza Jej granicami:

System Automatyki Master NT/FT, Master2005

  PGE Elektrownia Bełchatów S.A.
 • Sprężarkownia D2
 • Gospodarka Olejowa (Mazutownia)
 • Skład Kamienia Wapiennego
 • PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
 • Ciepłownictwo
 • Stacje Kontroli Eksploatacji dla systemu Procontrol na blokach 1,2,5,6,7,8
 • PGE Elektrownia Pomorzany S.A.
 • Stacje Kontroli Eksploatacji dla systemu Procontrol na blokach 1,2
 • CEZ Elektrownia Skawina S.A.
 • Kotły parowe nr 8, 9, 10 i 11
 • Instalacja turbodmuchaw
 • Instalacja podawania biomasy
 • Instalacja mielenia biomasy i transportu pneumatycznego pyłu biomasowego
 • EDF Elektrociepłownia Kraków S.A.
 • Kotły wodne K5 i K6
 • Elektrociepłownia "Zofiówka" (Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A.)
 • Bloki TG1 i TG2
 • PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
 • Ciepłownictwo
 • EDF Elektrociepłownia Wybrzeże S.A.
 • Blok 3
 • EDF Elektrociepłownia Czechnica S.A.
 • Kotły parowe K1,K2,K3 i K4
 • Maszynownia
 • TCDE Centralna Dyspozytornia

System automatyki ABB 800xA (AC800M):

  ORLEN Eko sp. z o.o.
 • Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych (ITPON)
 • Elektrociepłownia Fortum Częstochowa S.A.
 • Kocioł fluidalny, maszynownia i ciepłownictwo
 • Przygotowanie i transport biomasy oraz nawęglanie
 • Automatyka około-turbinowa i wyprowadzenie mocy
 • Elektrociepłownia Dalkia Poznań S.A.
 • Konwersja kotła pyłowego na kocioł biomasowy BFB
 • Rozbudowa gospodarki biomasowej dla kotła BFB

Stacje Operatorskie .Master dla systemów automatyki ABB Advant, Freelance i AC800M

 • EC Władysławowo
 • Platforma Wiertnicza PETROBALTIC
 • PEC GeoTermia Podhalańska
 • El. Siersza Blok 1 i 2 - rejestrator danych
 • Monitoring i Sterowanie Siecią Cieplną w MPEC Białystok
 • Kotły Wodne w El. Pomorzany
 • Oczyszczalnia Ścieków Legnica
 • Oczyszczalnia Ścieków Tychy
 • Oczyszczalnia Ścieków Kostrzyń n/Odrą
 • Oczyszczalnia Ścieków Zbąszyń
 • Oczyszczalnia Ścieków Bełchatów

System Monitorowania Emisji Spalin

 • Zakład Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie
 • El. Jaworzno II i III
 • EC Lublin "Wrotków"
 • EC Rzeszów
 • Papiernia Świecie _ Kocioł korowy
 • El. Gorzów
 • EC Władysławowo
 • EC Visaginas (LITWA)

Telemetria węzłów ciepłowniczych

 • Olsztyn - SM Pojezierze
 • Władysławowo - sieć cieplna EC Władysławowo
 • Białystok - MPEC Białystok

Sprzęgi komunikacyjne

 • SOWE-WIREE + SMPP w El. Dolna Odra
 • SOWE-WIREE + SMPP w El. Łaziska
 • SMPP w El. Jaworzno III
 • Rejestrator Danych dla Procontrol-a P13 w Beaver Valley, Amoco, Savannah i Rumford Mill (USA)
 • Monitoring Sieci Ciepłowniczej w MPEC Wrocław
 • Komunikacja Blokowa do SO DIRE z bloków 4, 5, i 6 w El. Turów
 • Detekcja ubytków w Sieci Ciepłowniczej w El. Bełchatów
 • Regulator Nadrzędny dla Kotłów Parowych w EC Czechnica